Return to phlonx.com
 

Birth records (1882)

Page 54 of dataset 1147_1
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
41882.02.15Pielgrzymka69Maria SzwiderCatholicfemaleIgnatius SzwiderTheodosia Smerek
101882.03.27Pielgrzymka117Maria KułeniczCatholicfemalePhilippus KułeniczJustina Kulik
Link to external page:
File not found
Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.