Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1896)

Page 101 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11896.11.01Pstrążne35Demetrius GuzyjCatholicmaleJosephus GuzyjMaria Mowckan?
21896.11.27Pstrążne18Andreas ChymczakCatholicmalePetrus ChymczakJulia Cucura
31896.01.02Rozdziele3Josephus CiepłykCatholicmaleSimeon CiepłykTheodosia Murianka
41896.03.24Rozdziele111Christina TylawskiCatholicfemaleMathias TylawskiAnastasia Baius
51896.03.28Rozdziele55Maria ZywanCatholicfemaleDamianus ZywanJosephina Wozniak
61896.03.28Rozdziele55Anna ZywanCatholicfemaleDamianus ZywanJosephina Wozniak
71896.04.03Rozdziele50Euphrosina BaiusCatholicfemaleBasilius BaiusAnna Dudra
81896.04.09Rozdziele115Marcus SiwakCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Siwak
91896.04.11Rozdziele26Thomas GrabaniaCatholicmaleBasilius GrabaniaMaria Dragan
101896.04.17Rozdziele57Thomas TylawskiCatholicmaleMathias TylawskiMaria Kołtko
111896.04.24Rozdziele72Maria LyzakCatholicfemaleGregorius LyzakAnna Grabania
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/878a97056f4095a4bb80c3333a2021de06010c0bfde2ad9e5675356b9c692752_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.