Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1896)

Page 104 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11896.05.02Wapienne9Glaphira HałuszczakCatholicfemaleAlexander HałuszczakAnna Cucura
21896.05.09Wapienne29Simeon PerzCatholicmaleGeorgius PerzAhaphia Hnatyk
31896.07.08Wapienne21Parascevia KołodijczykCatholicfemaleDaniel KołodijczykAnna Mizik
41896.07.19Wapienne37Basilius ProkipczakCatholicmaleDaniel ProkipczakAnna Frenczko
51896.07.29Wapienne34Spiridon RomanCatholicmaleIllegitimate? ?Ecatharina Roman
61896.08.25Wapienne50Maximus BubniakCatholicmaleBasilius BubniakMaria Bodak
71896.10.01Wapienne54Nicolaus PerzCatholicmaleTheodorus PerzMaria Lopata
81896.11.05Wapienne25Mathias-Demetrius BorsukCatholicmaleBasilius BorsukAnna Chymczak
91896.11.06Wapienne43Andreas FrenczkoCatholicmaleMathias FrenczkoEuphrosina Perz
101896.11.27Wapienne6Justina PerzCatholicfemaleStephanus PerzMaria Bodak
111896.12.19Wapienne15Nicolaus MizikCatholicmaleThomas MizikAnna Bubniak
121896.12.21Wapienne67Gregorius SzopaCatholicmaleJoannes SzopaIrena Kruk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3da3c7bef100c47d76088f04e5694d5e245c64509acc2f46c6bb83e75b127169_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.