Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1892)

Page 43 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11892.10.25Rozdziele67Joannes PerzCatholicmaleAndreas PerzAhaphia Dudra
21892.12.24Rozdziele96Julianna TelepCatholicfemaleGregorius TelepAnna Frenczko
31892.12.31Rozdziele60Nicolaus TelepCatholicMichael TelepAnastasia BubniakReligion, sex, and legitimacy columns not filled in on the birth record. House number field has “23 in Lipinki et 60 in Rozdile”
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5f4f43e271e6aeddc2ff463e65e2ea9dbef966a79c794ae46c9401d09846e7a4_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.