Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1893)

Page 63 of dataset 1149_10
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
41893.11.12Rozdziele42Gregorius Dudra29 9/1271Maria Kaczor23 2/12Joannes DudraJustina TylawskaPetrus KaczorRosalia Tylawska ?
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/32cd005be02cb6f077d7cc4037d3215a7365c051866f7e90389b491b485a115d_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.