Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 86 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.10.15Rozdziele104Anna SołtysCatholicfemalePetrus SołtysMaria Baius
21895.10.31Rozdziele99Damianus GrabaniaCatholicmaleHerasimus GrabaniaAnna Smakuła
31895.11.09Rozdziele15Parascevia KocurCatholicfemaleBasilius KocurJustina Kocur
41895.11.22Rozdziele17Michael DraganCatholicmaleMathias DraganAnna Tylawski
51895.12.01Rozdziele248Olga MazurikCatholicfemaleMichael MazurikMaria PatrowskiApparently the date of baptism and date of birth were switched by accident. NB baptism took place over 2 years after birth.
61895.08.07Rozdziele248Thaddaeus MazurikCatholicmaleMichael MazurikMaria Patrowski
71895.12.17Rozdziele13Nicolaus TelepCatholicmaleJoannes TelepAnastasia Kołtko
81895.12.21Rozdziele33Anastasia GrabaniaCatholicfemaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
91895.12.19Rozdziele61Nicolaus PregnarCatholicmaleDionisius PregnarThecla Wozniak
101895.12.25Rozdziele75Maria BaiusCatholicfemalePetrus BaiusIrena Onyszczak
111895.12.26Rozdziele9Basilius PerzCatholicmaleDaniel PerzEuphemia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2579655aeba5f6e5526b1a74bd04042a5c6a4bbc1646f21ea6348126afc472b2_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.