Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 87 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.01.07Wapienne21Stephanus KołodijczykCatholicmaleDaniel KołodijczykAnna Mizik
21895.03.21Wapienne29Ecatharina PerzCatholicfemaleGeorgius PerzAhaphia Hnatyk
31895.03.25Wapienne33Maria KołtkoCatholicfemaleJoannes KołtkoAnna Kołtko
41895.03.25Wapienne33? KołtkoCatholicfemaleJoannes KołtkoAnna Kołtko
51895.03.25Wapienne43Alexander FrenczkoCatholicmaleMathias FrenczkoEuphrosina Perz
61895.04.14Wapienne73Paranesu? FrenczkoCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Frenczko
71895.04.14Wapienne23Maximus SkirpanCatholicmaleJoannes SkirpanMaria Prokipczak
81895.05.03Wapienne40Maria ProkipczakCatholicfemaleMaximus ProkipczakPelagia Ciupka
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/eae9d3ed0e02ad8017fc7ed945c764248861e7c8c2cfca7074b01ea44d2af356_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.