Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 88 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.06.01Wapienne66Parascevia KołodijczykCatholicfemaleJoannes KołodijczykEva Frenczko
21895.06.26Wapienne13Onuphrius PrysztaszCatholicmaleJoannes PrysztaszMaria Kruk
31895.05.04Wapienne34Basilius RomanCatholicmaleNicetha RomanEva Frenczko
41895.07.17Wapienne62Vladimir KołodijczykCatholicmaleOnuphrius KołodijczykAnna Spen
51895.09.01Wapienne44Thecla FrenczkoCatholicfemaleStephanus FrenczkoPelagia Mirowski
61895.09.24Wapienne37? RipczakCatholicmaleDaniel RipczakAnna Frenczko
71895.11.05Wapienne68Justina KołtkoCatholicfemaleJoannes KołtkoEva Kołtko
81895.12.03Wapienne63Gregorius RomanCatholicmaleAthanasius RomanAnna Kołtko
91895.12.30Wapienne9Charalampus Josephus HałuszczakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Hałuszczak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5af5d3984597a6528041408e06060e70688d186f1780fced1d93b8f7d1e9ea71_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.