Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1895)

Page 89 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11895.01.22Pstrążne16Maria HnatykCatholicfemaleThimotheus HnatykAnastasia Perz
21895.01.27Pstrążne27Anastasia KołtkoCatholicfemalePaulus KołtkoMaria Baczarsyk
31895.02.28Pstrążne2Theodora FedorczakCatholicfemaleJacobus FedorczakJulianna Hnatyk
41895.03.30Pstrążne29Thotina SmarzCatholicfemaleSimeon SmarzAnna Kołtko
51895.04.14Pstrążne1Joannes KołtkoCatholicmaleGregprois KołtkoTheresia Smołej
61895.05.02Pstrążne23Tatianna CucuraCatholicfemaleJoannes CucuraThecla Warcholik
71895.06.27Pstrążne21Anna KołtkoCatholicfemaleGeorgius KołtkoAnastasia Hurnik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0b0ee20a62733e563d1e01439f451a4fa8206c69d5f38b3eb8c50e35aa941c76_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.