Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1895)

Page 93 of dataset 1149_10
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11895.02.16Rozdziele43Thimotheus Dudra29 9/1241Anna Borsuk36 2/12YesPetrus DudraAnna KołodijczykTheodorus BorsukJustina Kocur
21895.02.16Rozdziele7Stephanus Tylawski27 6/1240Tatianna Pregnar17 1/2Joannes TylawskiRosalia DziadokBasilius PregnarMaria Kołodijczyk
31895.11.26Rozdziele105Theodorus Bubniak25 9/1237Pelagia Dragan27 1/2Joannes BubniakMaria PregnarNicolaus DraganIrena Karlak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/d8bf16525c25bee9f80718dc5e306984d2f7e12cfb74091ffd4377aeb4b2e855_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.