Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1906)

Page 111 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11906.03.18Rozdziele54Anastasia BubniakCatholicfemaleBasilius BubniakEudocia Russyniak
21906.05.07Rozdziele81? DraganCatholicmaleJoannes DraganJustina Frenczko
31906.06.06Rozdziele28Theodosia PyrzCatholicfemaleAlexius PyrzJulia Dragan
41906.06.27Rozdziele49Petrus MysciwskyCatholicmaleStephanus MysciwskyJulia Pregnar
51906.07.15Rozdziele30Damianus TylawskiCatholicmaleDemetrius TylawskiMaria Smakuła
61906.07.18Rozdziele79Anna TylawskyCatholicfemalePetrus TylawskyPelagia Dudra
71906.07.22Rozdziele107Maria TylawskiCatholicfemaleThomas TylawskiHelena Chwała
81906.08.14Rozdziele44Maximus DudraCatholicmaleStephanus DudraJustina Baius
91906.08.29Rozdziele40Joannes PregnarCatholicmaleGregorius PregnarMaria Murianka
101906.09.13Rozdziele85Julia BorsukCatholicfemalePaulus BorsukParascevia Perz
111906.10.04Rozdziele3? CiepłykCatholicmaleSimeo CiepłykTheodosia Murianka
121906.10.13Rozdziele75Pelagia BaiusCatholicmalePetrus BaiusIrina Onyszczak
131906.11.03Rozdziele29Justina TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiAnastasia Kaczor
141906.11.08Rozdziele86Cosma DraganCatholicmaleGeorgius DraganAnastasia Onyszczak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/85c03c87f31310bcb85d4b987e34bd69abb36813bdb576cd498ef18dda9ddba4_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.