Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Death records (1906)

Page 115 of dataset 1149_11
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
141906.02.15Rozdziele3Rosalia CieplikCatholicfemale71Tuberculae
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/e553f0443f9563060b0584e6859abf659c4ddb3c005b792ccd58338230f1a5e0_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.