Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1900)

Page 37 of dataset 1149_11
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
51900.05.301900.05.31Rozdziele42Parascevia DudraCatholicfemaleGregorius DudraMaria Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/a1474b826f47fbc3dd90ec037f69da820723dcc114cd70894611ea13bb898bed_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.