Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1901)

Page 53 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11901.01.05Wapienne40Eugenia ProkipczakCatholicfemaleMaximus ProkipczakPelagia Ciupka
21901.02.12Wapienne28Joannes LepakCatholicmaleDaniel LepakMaria Perz
31901.02.28Wapienne8Polycarpus PerzCatholicmaleStephanus PerzMaria Szopa
41901.03.26Wapienne50Daria BubniakCatholicfemaleBasilius BubniakMaria Bodak
51901.04.06Wapienne15Gabriel MizikCatholicmaleThomas MizikJustina Kaczmarczyk
61901.04.17Wapienne43Basilius FrenczkoCatholicmaleMathias FrenczkoEuphrosina Perz
71901.05.24Wapienne21Methodius KołodyczakCatholicmaleDaniel KołodyczakAnna Mizik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5c07f80aae51f1d9abcc8ef7e5e72d0dedda7a94df95a82f236101e764c525e6_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.