Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1901)

Page 55 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11901.12.12Wapienne63Barbara RomanCatholicfemaleAthanasius RomanAnna Kołtko
21901.12.16Wapienne25Nicolaus BorsukCatholicmaleBasilius BorsukAnna Chymczak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5ed1f1b6d14586550d394c0ee8fafe2ca986d744317a3ddf54c69d869225198a_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.