Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1898)

Page 6 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11898.01.08Rozdziele22Davidus FrenczkoCatholicmaleAndreas FrenczkoAnastasia Borsuk
21898.02.08Rozdziele17Rosalia DraganCatholicfemaleMathias DraganAnna Tylawski
31898.02.13Rozdziele59Simeo StepenCatholicmaleDionisius StepenMaria Tylawski
41898.03.17Rozdziele12Ephram DraganCatholicmaleTheodorus DraganMaria Dudra
51898.04.02Rozdziele76Matrona TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiMaria Telep
61898.04.02Rozdziele107Matrona LyzakCatholicfemaleStephanus LyzakBarbara Prybyło
71898.04.23Rozdziele104Anastasia SołtysCatholicfemalePetrus SołtysMaria Baius
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2d65bc3518af94027acee2236c9d7a45b9c3502d13093ea2abfcb047f4f1cc98_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.