Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1902)

Page 64 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11902.06.05Męcina Wielka133Helena BorykCatholicfemaleTheodorus BorykJustina Kret
21902.07.12Męcina Wielka76Petrus KaczmarczykCatholicmaleMichael KaczmarczykEuphrosina Boryk
31902.10.21Męcina Wielka137Julia SmołejCatholicfemaleStephanus SmołejMaria Zahirsky
41902.10.28Męcina Wielka69Maria ZahirskyCatholicfemaleJoannes ZahirskyAnna Kaszczyk
51902Męcina Wielka12? ?Catholic? ?? ?
61902.11.28Męcina Wielka41Philippus KaczmarczykCatholicmaleGregorius KaczmarczykJoanna Smakuła
71902.12.04Męcina Wielka21Philimonus SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaJoanna Zywan
81902.12.13Męcina Wielka35Philaretus FecCatholicmaleAndreas FecPelagia Zełem
91902.12.21Męcina Wielka103Daniel ZahirskyCatholicmaleMichael ZahirskyThecla Zełem
101902.12.25Męcina Wielka31Stephanus PrybyłoCatholicmaleJoannes PrybyłoJulia Turok
111902.12.31Męcina Wielka79Ignatius ZełemCatholicmaleStephanus ZełemThecla Zagorski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/57d4c3f76f6ce831bd1126ff5d1ed3f67eabc539ed88b1fa910e36ef452f542e_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.