Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1902)

Page 65 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11902.01.05Rozdziele86Euphimia DraganCatholicfemaleGeorgius DraganAnastasia Onyszczak
21902.01.24Rozdziele85Helena BorsukCatholicfemalePaulus BorsukParascevia Perz
31902.03.04Rozdziele99Theodorus GrabaniaCatholicmaleHerasimus GrabaniaAnna Smakuła
41902.04.01Rozdziele79Maria TylawskiCatholicfemalePetrus TylawskiPelagia Dudra
51902.06.01RozdzieleMarcus SywakCatholicmaleIllegitimate? ?Agnieszka Sywak
61902.06.01Rozdziele69Adamus GabowskiCatholicmaleTheodorus GabowskiMaria Borszcz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/68c0551af4c7715871dfbe209a098c418cf340cabfd239186e1aa7416c5d9be9_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.