Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1898)

Page 8 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11898.01.06Wapienne62Maria KołodijczykCatholicfemaleOnuphrius KołodijczykAnna Spen
21898.02.08Wapienne34Anna RomanCatholicfemaleNicetha RomanEva Frenczko
31898.02.12Wapienne15Anna MizikCatholicfemaleThomas MizikJustina Kaczmarczyk
41898.02.12Wapienne69Nicephor MilanCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Milan
51898.03.23Wapienne4Antonina BodakCatholicfemaleJoannes BodakEcatharina Hnatyk
61898.04.12Wapienne56Claudia KołtkoCatholicfemaleSimeo KołtkoEuphrosina Perz
71898.04.12Wapienne23Hipetius SzkirpanCatholicmaleJoannes SzkirpanMaria Prokipczak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5c01aa1ead2448126d84109f652e200a84aace704a38f63d830f98920723ceec_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.