Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1903)

Page 80 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11903.12.29Pstrążne21Eugenia KołtkoCatholicfemaleGeorgius KołtkoAnastasia Kiryk
21903.12.30Pstrążne4Petrus FedorczakCatholicmaleStephanus FedorczakEuphrosina Kruk
31903.01.13Rozdziele107Anastasia TylawskiCatholicfemaleThomas TylawskiHelena Chwała
41903.01.24Rozdziele29Theodosius TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiAnastasia Kaczor
51903.02.07Rozdziele42Anna DudraCatholicfemaleGregorius DudraMaria Kaczor
61903.02.07Rozdziele81? DraganCatholicfemaleJoannes DraganJustina Frenczko
71903.02.12Rozdziele102Triphonus KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
81903.02.28Rozdziele61Euphrosina PregnarCatholicfemaleDionisius PregnarThecla Dragan
91903.03.16Rozdziele23Anna TylawskiCatholicfemalePaulus TylawskiEuphrosina Pregnar
101903.04.02Rozdziele12Rosalia DraganCatholicfemaleTheodorus DraganMaria Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/39969b2531a5b45f44ca0c8a7c2f69f6d3b07c9360d298f5667f09a7f6846a98_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.