Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1903)

Page 83 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11903.07.27Wapienne56Olga PyrzCatholicfemaleMichael PyrzAnna Kołtko
21903.08.13Wapienne21Gregorius KołodijczykCatholicmaleDaniel KołodijczykAnna Mizik
31903.10.13Wapienne49Gregorius HałuszczakCatholicmaleStephanus HałuszczakIrina Wal
41903.10.19Wapienne23Pelagia SkirpanCatholicfemaleJoannes SkirpanMaria Prokipczak
51903.11.11Wapienne1Damianus PyrzCatholicmaleDaniel PyrzEuphrosina Chwałyk
61903.11.12Wapienne37Petrus ProkipczakCatholicmaleDaniel ProkipczakMaria Bubniak
71903.12.05Wapienne20Ecatharina CiupkaCatholicfemaleNicolaus CiupkaPelagia Prystasz
81903.12.08Wapienne63Maria RomanCatholicfemaleAthanasius RomanAnna Kołtko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/e12036c4b51d0e873e02ee3dbfc79131c827497cd149e531d32708ffc77a798c_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.