Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1904)

Page 95 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11904.01.18Rozdziele6Justina TelepCatholicfemaleJoannes TelepAnna Zynsky
21904.06.01Rozdziele6Parascevia TelepCatholicfemaleJoannes TelepAnna ZynskyBirth record is out of temporal sequence.
31904.01.19Rozdziele92Joannes PyrzCatholicmaleDemetrius PyrzJustina Tylawski
41904.01.21Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMathias DraganAnna Tylawski
51904.01.23Rozdziele48Basilius TelepCatholicmaleMichael TelepAnastasia Bubniak
61904.01.26Rozdziele102Stratonicus KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Barbara Kocur
71904.03.01Rozdziele76Theodorus TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiMaria Telep
81904.03.12Rozdziele107Joannes TylawskiCatholicmaleThomas TylawskiHelena Chwała
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/b806c586b31f7dcdd328a2683e7b9c8deafd14a02cd55c9133367eba1e52c2b8_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.