Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1839-1878

Return to phlonx.com
 

Birth records (1877–1878)

Page 56 of dataset 1149_4
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11877.12.11Męcina Wielka45Joanna DoszmaCatholicfemaleJoannes DoszmaMaria Fec
21878.01.25Męcina Wielka75Tatianna ZelemCatholicfemaleJoannes ZelemMaria Ciepłyk
31878.02.18Męcina Wielka10Theodorus FecCatholicmaleMichael FecAnna Kaczmarczyk
41878.03.08Męcina Wielka28Joannes ZagorskiCatholicmaleStephanus ZagorskiAnna Mizio
51878.03.11Męcina Wielka43Basilius BorykCatholicmaleJoannes BorykMaria Prystasz
61878.04.18Męcina Wielka55Anna BorykCatholicfemaleAndreas BorykMaria Słymak
71878.05.01Męcina Wielka16Anastasia ZywanCatholicfemaleStephanus ZywanMaria Kaczmarczyk
81878.05.09Męcina Wielka3Pelagia SzopaCatholicfemaleMichael SzopaMaria Kret
91878.05.27Męcina Wielka125Nicolaus JasiewiczCatholicmaleAndreas JasiewiczThecla Belczyk
101878.06.11Męcina Wielka36Theodosia ZełemCatholicfemaleMichael ZełemRosalia Zywan
111878.06.15Męcina Wielka36Euphimia ChomikCatholicfemaleIllegitimate? ?Anna Chomik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/12dc222e7d29d4d07d9655afd91267f84657fe3f621747eefb08f0137c6dc1a5_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.