Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1865)

Page 59 of dataset 1149_5
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
101865.03.211865.03.22Rozdziele51Basilius BubniakCatholicmaleJoannes BubniakMaria Pregnar
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/51dc1af50f077bc28ca22cd1a1c4a648dcb85e5b59b471d6bef3f4a2ba363183_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.