Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835)

Page 6 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11835.02.07Rozdziele59Joannes BajusCatholicmaleJoannes BajusAnna Tylawski
21835.02.11Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantelimon BarszczPelagia Telep
31835.02.20Rozdziele51Rosalia BajusCatholicfemaleMathias BajusAnastasia Paulak
41835.02.26Rozdziele67Theodorus FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
51835.03.01Rozdziele71Theodorus KaczurCatholicmaleJoannes KaczurThecla Tylawski
61835.04.08Rozdziele48Joannes DudraCatholicmaleElias DudraAnna Rusyn
71835.04.08Rozdziele16Maria KocurCatholicfemaleMichael KocurMaria Piernak
81835.04.12Rozdziele38Marcus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiEva Szopa
91835.05.01Rozdziele60Stephanus TelepCatholicmalePetrus TelepRosalia Basilius
101835.05.30Rozdziele8Thecla TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
111835.05.31Rozdziele15Petrus KocurCatholicmaleTheodorus KocurMaria Telep
121835.06.26Rozdziele14Anna KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/e77ed950cbbf62572c0b251f06241cb9054b435ad1bed4a4b9d5339cac66c57b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.