Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1870)

Page 66 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11870.01.26Rozdziele56Anna BarszczCatholicfemaleThomas BarszczCatharina Popowczak
21870.01.28Rozdziele70Petrus BajusCatholicmaleMichael BajusMaria Wanca
31870.01.30Rozdziele92Athanasius PyrzCatholicmaleSimeon PyrzRosalia Dragan
41870.02.08Rozdziele37Maria DraganCatholicfemaleNicolaus DraganIrene Borsuk
51870.02.09Rozdziele40Gregorius PregnarCatholicmaleBasilius PregnarMaria Kołodyczyk
61870.02.28Rozdziele105Theodorus BubniakCatholicmaleJoannes BubniakMaria Pregnar
71870.03.10Rozdziele86Pelagia DraganCatholicfemaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
81870.03.13Rozdziele2Theodorus OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakMaria Pyrz
91870.05.06Rozdziele12Anastasia DraganCatholicfemaleDemetrius DraganVictoria Szuryk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c30be0b31959ad05117f2b7a2600554c8e90f4a82070db8a311993bdfbb65c83_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.