Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1835–1836)

Page 7 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11835.06.24Rozdziele17Rosalia DraganCatholicfemaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
21835.07.21Rozdziele49Anna KaczurCatholicfemaleStephanus KaczurMaria Chomik
31835.09.20Rozdziele43Maria DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Tylawski
41835.10.10Rozdziele54Gregorius BarszczCatholicmaleIllegitimate? ?Tatianna Barszcz
51836.01.06Rozdziele39Basilius WozniakCatholicmaleJosephus WozniakAnna Pregnar
61836.02.13Rozdziele69Simeon SywakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Sywak
71836.02.28Rozdziele20Basilius DraganCatholicmalePetrus DraganMaria Łanca
81836.04.16Rozdziele19Rosalia DziadokCatholicfemaleJacobus DziadokAnna Grabania
91836.05.18Rozdziele2Joannes GrabaniaCatholicmaleSimeon GrabaniaMaria Bajus
101836.06.14Rozdziele13Joannes KaczurCatholicmaleBasilius KaczurAnna Frincko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/8458dbb305c82b832fa0d831d0c471eafd5746add14b5a7906dc2a7475c2ba7c_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.