Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1846-1902

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1877)

Page 16 of dataset 1149_6
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride's
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
WitnessesNotes
71877.08.12Rozdziele33Michael Grabania2234Anna Kocur25Gregorius ?
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/5a0e95ce39e6a72ca5a69bdbf68999a9fdedb1aac7b16edae3f9baf1507976ac_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.