Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1875)

Page 38 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11875.11.06Rozdziele28Parascevia PyrzCatholicfemaleBasilius PyrzMaria Tyndir
21875.11.16Rozdziele92Josephus PyrzCatholicmaleSimeon PyrzRosalia Dragan
31875.12.25Rozdziele29Daniel TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiAnna Dragan
41875.12.31Rozdziele17Anastasia DraganCatholicfemaleJoannes DraganThecla Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0d86001dc975de117ccbe06a910efbe8b0292c1830124aaa577bd4fc09b0357b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.