Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1876)

Page 41 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
31876.03.18Męcina Wielka19Theodorus KretCatholicmaleGregorius KretRosalia Tylawski
41876.04.20Męcina Wielka72Basilius KretCatholicmaleMichael KretMaria Kaczmarczyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/de4b33d54cc88ad3d308bd89466d78aae8e29d2b18ffdbbd69cc83e927bbe2f0_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.