Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1876)

Page 46 of dataset 1149_8
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11876.11.05Rozdziele60Michael Telep2354Anastasia Bubniak15Petrus TelepThecla BarsczJoannes BubniakEva Tylawski
21876.11.12Rozdziele12Theodorus Frynczko3124Anastasia Wanca21Stephanus FrynczkoAnastasia DziadokJosephus WancaAnastasia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/bc6a83a29e3177a9a9f1bc465dc5ee62f2cb186f428e2d2179d9136c401f670a_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.