Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Death records (1876)

Page 47 of dataset 1149_8
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11876.02.15Rozdziele16Juliania KocurCatholicfemale6wnaturalisStephanus KocurMaria Kocur
21876.04.28Rozdziele71Maria TylawskiCatholicfemale72naturalisBasilius Tylawski
31876.11.07Rozdziele43Irina DudraCatholicfemale3naturalisPetrus DudraAnna Dudra
41876.11.18Rozdziele54Michael BubniakCatholicmale25incensio pulmonum (inflammation of the lungs)Maria Bubniak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/481a01c1ab42b5bff40fa634ee2412fb41a12ae195e057d0d610238c0a47aeaa_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.