Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1877), Marriage records (1877)

Page 62 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11877.12.27Rozdziele33Daniel GrabaniaCatholicmaleMichael GrabaniaAnna Grabania
21877.12.28Rozdziele77Daniel TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiAnna Tylawski
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
31877.05.06Rozdziele104Simeon Siwak41104Helena Michałowicz24Emilianus SiwakMaria SiwakBasilius MichałowiczMaria Siwak
41877.05.17Rozdziele33Basilius Grabania2823Rosalia Dragan33Gregorius GrabaniaAnastasia BorsukStephanus DraganMaria Dziadok
51877.08.12Rozdziele33Michael Grabania2334Anna Kocur25YesGregorius GrabaniaAnastasia BorsukOnuphrius GrabaniaMaria Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ceeb7a32580e2d72011aad613006dd0aff8e433c8a7a4ad52add4a65caa8b33c_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.