Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1878)

Page 73 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
51878.08.17Męcina Wielka100Euphrosina ?Catholic? ?? ?
61878.09.09Męcina Wielka72Daniel KretCatholicmaleMichael KretMaria Kaczmarczyk
71878Męcina Wielka54Joannes ?Catholic? ?? ?
81878Męcina Wielka29Parascevia ?Catholic? ?? ?
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/d84a38dc0b44c04393bc6cbb14ea45f5320e3d9097108d4f87a458029e2dbcba_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.