Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1878), Marriage records (1878)

Page 78 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11878.12.12Rozdziele44Nicolaus TelepCatholicmaleTheodorus TelepAnna Bubniak
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
21878.06.22Rozdziele10Nicolaus Kocur57Yes23Anna Dziadok45Theodorus KocurMaria TelepAndreas DziadokAnna Frynczko
31878.11.16Rozdziele44Gregorius Telep2341Anna Frynczko24Michael TelepAnastasia DudraPetrus FrynczkoMaria Bajus
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/9c39273ced49d0eedb3854b6091d596768fb03ed0dba6b00ac0def0e703ddf0a_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.