Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1882)

Page 19 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11882.11.10Męcina Wielka10Damian FecCatholicmaleMichael FecAnna Kaczmarczyk
21882.12.12Męcina Wielka19Barbara KretCatholicfemaleGregorius KretRosalia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/89aaa3ce4ac0af44be12a4cc3373d297f457e385cf299798a21edccdc88894df_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.