Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1882)

Page 21 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11882.01.16Rozdziele57Joannes TylawskiCatholicmaleMathias TylawskiMaria Kołtko
21882.01.20Rozdziele100Basilius TylawskiCatholicmaleDemetrius TylawskiMaria Pyrz
31882.01.22Rozdziele28Tatianna PyrzCatholicfemaleBasilius PyrzMaria Tyndir
41882.02.08Rozdziele76Basilius TylawskiCatholicmaleIllegitimateDaniel TylawskiMaria Telep
51882.02.14Rozdziele9Anna PyrzCatholicfemaleDaniel PyrzEuphimia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/623286132ac4ba6401944bf0ae2bd93f9eef8654219c682f99ff2b99d3a947da_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.