Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1883)

Page 37 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11883.01.01Rozdziele54Maria BubniakCatholicfemaleBasilius BubniakTatianna Prokipczak
21883.01.02Rozdziele71Josephus KaczorCatholicmalePetrus KaczorRosalia Tylawski
31883.02.07Rozdziele29Basilius TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiAnna Dragan
41883.02.20Rozdziele40Euphrosina PregnarCatholicfemaleBasilius PregnarMaria Kołodijczak
51883.03.06Rozdziele60Joannes TelepCatholicmaleMichael TelepAnastasia Bubniak
61883.03.12Rozdziele32Basilius LyzakCatholicmaleTheodorus LyzakJustina Tylawski
71883.03.15Rozdziele37Julianna DraganCatholicmaleNicolaus DraganIrina Borsuk
81883.05.10Rozdziele56Pelagia BarszczCatholicfemaleThomas BarszczMaria Kułenycz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/4cd2de2214ce992be138ec171b5b913c1b79c2adb32339fb75ab6b7e99e25efc_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.