Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1883)

Page 39 of dataset 1149_9
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11883.02.25Rozdziele109Andreas Frynczko2673Anastasia Borsuk22Theodorus FrynczkoAgneta FrynczkoTheodorus BorsukJustina Kocur
21883.06.18Rozdziele80Petrus Sołtys2547Justina Mysciwski21Agatha SołtysBasilius MysciwskyAnna Kłapacz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c4bc8042728f658f51f27c3b28887102bcbd560016df5fa59c12f28ab53731a4_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.