Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1884)

Page 49 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11884.01.25Męcina Wielka111Euphrosina ?CatholicfemaleBasilius ChomikMaria Kaczmarczyk
21884.02.12Męcina Wielka42Joannes ?CatholicmaleMichael ZełemRosalia Zywan
31884.03.22Męcina Wielka104Gregorius ?CatholicmalePetrus ZagorskiMaria Chomik
41884.03.23Męcina Wielka83Julianna ?CatholicfemaleJoannes JuszczakMaria Kowalski
51884.04.22Męcina Wielka4Gregorius ?CatholicmaleMichael MłynarAnna Chomik
61884.04.24Męcina WielkaBasilius ?CatholicmaleJoannes DosznaMaria Fec
71884.04.26Męcina Wielka22Jacobus ?CatholicmaleJosephus ZagorskiMaria Turek
81884.04.22Męcina Wielka4Gregorius ?CatholicmaleMichael MłynarAnna Chomik
91884.06.01Męcina Wielka49Maria ?CatholicfemaleJoannes KijankaJulianna Chomik
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/df739c7d55aaa860aa21708574627ee561f7024473d8a337ef76b030bb51afca_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.