Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1885), Marriage records (1885)

Page 68 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11885.10.17Rozdziele32Maria LyzakCatholicfemaleTheodorus LyzakJustina Tylawski
21885.11.12Rozdziele67Theodosia TylawskiCatholicfemaleMathias TylawskiAnastasia Bajus
31885.11.25Rozdziele56Joannes KołtkoCatholicmaleTheodorus KołtkoJustina Bubniak
41885.12.24Rozdziele22Eva FrynczkoCatholicfemaleAndreas FrynczkoAnastasia Borsuk
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
51885.11.16Rozdziele24Joannes Wanca23109Tatianna Kaczor21Josephus WancaRosalia TylawskiBasilius KaczorThecla Dziadok
61885.11.16Rozdziele11Michael Nowak2978Irina Kaczor19Josephus NowakRosalia TylawskiTheodorus KaczorMaria Tylawski
71885.11.16Rozdziele78Andreas Kaczor2411Parascevia Nowak24Theodorus KaczorMaria TylawskiJosephus NowakRosalia Tylawski
81885.11.16Rozdziele41Joannes Frynczko2973Anna Borsuk27Petrus FrynczkoMaria BajusTheodorus BorsukJustina Kocur
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6a88e7a865daf36c9d26f904e03565db465e76cbc7b880d7a6282e3afea64d97_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.