Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1881)

Page 7 of dataset 1149_9
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
41881.03.181881.03.20Rozdziele105Julianna ŚwiderCatholicfemaleAlexius ŚwiderMaria Świder
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0a4cca043b59b5c747a4eae2b5b273831bc80a77a2cacd4d6407ce7035dcc525_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.