Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Death records (1881)

Page 9 of dataset 1149_9
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
21881.03.02Rozdziele52Eva BubniakCatholicfemalehecticaJosephus Bubniak
131881.09.08Rozdziele16Joannes KocurCatholicmale6mtussis
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/17198117cd61505c6094f234617d3d88ef466b404ed735fab01efb541aed943b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.