Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1784-1809

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1795)

Page 132 of dataset 142_6841
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
31795.08.30Pielgrzymka76Daniel Telep27YesEva Olewicz20Jacobus Olewicz
41795.09.23Pielgrzymka76Dimitrius Serniak23Pelachia Rozdzilski20YesDaniel Rozdzilski
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6841/56_142_0_0_6841_00132.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.