Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1784-1809

Return to phlonx.com
 

Death records (1795)

Page 142 of dataset 142_6841
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
91795.02.02Pielgrzymka56Michael DzuganCatholic30Ordinaria
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6841/56_142_0_0_6841_00142.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.