Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1784-1809

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1789)

Page 31 of dataset 142_6841
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11789.09.09Pielgrzymka34Joannes Telep45YesEva Serniak31Joannes Serniak
21789.10.06Pielgrzymka83Stephanus Pawlak24Maria Kulewicz16? Kulewicz
31789.11.01Pielgrzymka61Michael Premus25Anna Stodki18Lucas Stodki
41789.11.08Pielgrzymka56Michael Dzugan24Pelachia Rozdelski17Daniel Rozdelski
51789.11.17Pielgrzymka42Michael Krasnosielski24Maria Jurkowski19Joannes Jurkowski
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6841/56_142_0_0_6841_00031.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.