Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1810-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1833)

Page 187 of dataset 142_6842
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11833.08.10Pielgrzymka82Petrus WyckowaCatholicmaleStephan WyckowaAnastasia Serniak
21833.08.10Pielgrzymka82Anna WyckowaCatholicfemaleStephan WyckowaAnastasia Serniak
31833.08.11Pielgrzymka69Gregorius ŚwiderCatholicmaleAntonius ŚwiderMarianna Serafin
41833.09.09Pielgrzymka93Parascevia SermiakCatholicfemaleKhaspa SermiakMarianna Smolej
51833.09.12Pielgrzymka46Olimpia HanczakowskiCatholicfemaleJosephus HanczakowskiTeresia Sietnieki
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6842/56_142_0_0_6842_00187.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.