Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1810-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1820)

Page 24 of dataset 142_6842
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11820.01.13Pielgrzymka17Rozalia BuczakowskiCatholicfemaleNicolaus BuczakowskiAnna Zajaz
21820.01.23Pielgrzymka69Helena PaulakCatholicfemaleBasilius PaulakMarianna Serniak
31820.01.23Pielgrzymka21Tatianna JoanikCatholicfemaleTheodorus JoanikAnna Serafin
41820.01.25Pielgrzymka79Paulus KuleniczCatholicmaleJoannes KuleniczAnna Popowczak
51820.01.30Pielgrzymka52Catharina NuzCatholicfemalePetrus NuzJustina Oriszczak
61820.02.06Pielgrzymka10Anastasia PyikoCatholicfemaleDimitrius PyikoAnna Klimas
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6842/56_142_0_0_6842_00024.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.