Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1837-1846

Return to phlonx.com
 

Birth records (1838)

Page 55 of dataset 142_6843
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11838.03.29Pielgrzymka69Alexius ŚwiderCatholicmaleAntonius ŚwiderMaria Serniak
21838.04.01Pielgrzymka65Maria KulikCatholicfemaleTheodorus KulikEudocia Głodko
31838.04.01Pielgrzymka39Joannes LucyszynCatholicmaleMathias LucyszynAnastasia Dzugan
41838.05.08Pielgrzymka22Eva RakCatholicfemaleGabriel RakMaria Kakowa
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6843/56_142_0_0_6843_00055.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.