Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Pielgrzymka, 1847-1871

Return to phlonx.com
 

Birth records (1861)

Page 100 of dataset 142_6844
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
51861.10.06Pielgrzymka128Maria SzwiderCatholicJoannes SzwiderJustina Premus
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6844/56_142_0_0_6844_00100.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.